Uncategorized

Deneyim En İyi Öğretmendir

İnşaat Mühendisliği Programı, çeşitli deneyler için yaygın olarak kullanılan sensörler, aksesuarlar ve ek olarak bir Eğitmen Kılavuzu sağlar. Bu deneyler, bir yapının farklı modlarının gösterilmesini, malzemelerin karakteristiklerini ölçmeyi ve sönümleme tekniklerini içerir.